برگزاری سمینار تخصصی رایگان تامین برق صنایع با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

با توجه به افزایش روز افزون قطعی برق و ضرر های ناشی از عدم نفع تولید، هدر رفت منابع انسانی، خرابی خطوط تولید اعم از خسارات وارده به کوره ها، فساد مواد اولیه، خرابی تجهیزات و هزاران خسارت دیگر ناشی از خاموشی، احداث نیروگاه های خصوصی گازی و یا دیزلی مورد توجه صنعت گران دور اندیش قرار گرفته است. به همین سبب بهرمندی از اطلاعاتی نظیر چگونگی احداث نیروگاه و بهرمندی از آن دغدغه بسیاری از صاحبین مشاغل شده است. در همین راستا گروه مهندسی و بازرگانی کیفیت با مشارکت و همکاری شرکت شهرک های صنعتی اهواز، سمیناری رایگان برگزار گردید.


محورهای سمینار:
– آشنایی با تکنولوژی نیروگا های خود تامین گازی و دیزلی صنایع
– آشنایی با تکنولوژی تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CHP) در صنایع
– آشنایی با الزامات فنی و حقوقی نیروگاه های خود تامین در صنایع
– بررسی توجیح فنی و اقتصادی احداث نیروگاه های خود تامین در صنایع
– ظرفیت سنجی اولیه احداث نیروگاه های خود تامین گازی و دیزلی در صنایع

محل برگزاری: شهرک صنعتی شماره 4 اهواز
این سمینار در تاریخ 24 و 25 تیر ماه 1402 برگزار گردید و فایل خلاصه سمینار در لینک زیر قابل دسترس است.

دانلود فایل خلاصه سمینار تامین برق صنایع از طریق مولد های دیزلی و گازسوز خوزستان- تیر ماه 1402- بخش اول
دانلود فایل خلاصه سمینار تامین برق صنایع از طریق مولد های دیزلی و گازسوز خوزستان- تیر ماه 1402- بخش دوم

مطالب مرتبط