افزایش تقاضا جهت خرید موتور برق در ایران و کمبود در بازارهای جهانی

با توجه به کمبود برق پیش آمده در سال های اخیر و زیان صنایع از قطع مکرر برق در فصل گرم سال و نامه وزارت محترم نیرو و تاکید بر اینکه در حال حاضر بودجه لازم جهت احداث نیروگاه و تامین برق مطمئن یارانه ای برای صنایع موجود نمی باشد .

صنایعی که نیارمند برق مطئمن و پایدار می باشند، می بایست جهت احداث نیروگاه سرمایه گذاری نمایند .

این مهم موجب گردیده است که با نزدیک شدن به فصل گرم سال و محدودیت های اعمالی برق برای صنایع، تقاضا جهت خرید مولدهای تولید برق افزایش یافته است و با توجه به محدودیت های پیش آمده ناشی از بیماری کرونا و کاهش تولید یا بعضا تعطیلی شرکت های تولید کننده مولد به عنوان مثال Caterpillar, MWM, MTU ,Jenbacher … موجب کمبود موتور در بازارهای جهانی گردیده است .

طبق اعلام وزیر محترم صمت در سال جاری صنایع با کمبود 10.000 مگاوات برق رو به رو هستیم که این مورد نشان دهنده تعداد مولدهای مورد نیاز در کشور می باشد .

مطالب مرتبط